Poskytované služby

Komplexní nabídka služeb
dle individuálních
potřeb a přání.

Přijetí klienta do péče znamená pro rodinu velký stres. Dobře víme, co rodiny řeší, s čím bojují. Před učiněním zásadního rozhodnutí je možné naše centra navštívit. Příjemný a vstřícný personál Vám ukáže zázemí, seznámí Vás s denním programem klientů a zodpoví všechny otázky.

Během přijímacího procesu i při pobytu se věnujeme péči nejen o klienty, ale i jejich blízké. Společně s nimi sepisujeme biografickou anamnézu, později tvoříme vzpomínkový kufr pro reminiscenční terapii.

V našich zařízeních lidé nacházejí nový domov, v němž je o ně pečováno s respektem a úctou. Všichni naši klienti jsou obklopeni laskavostí a pochopením – na tom si velmi zakládáme.

A když budete mít štěstí, pozdraví Vás děti z naší Dětské skupiny, která je součástí většiny center. Jejich přirozenost a smích se denně odráží ve spokojených tvářích klientů. Oceněním úspěšného mezigeneračního propojování je značka „Mezigeneračně“.

Čtvrtletně vydáváme Zpravodaj, kde rodiny informujeme o všech aktivitách. Nezřídka se stává, že jsou rodinní příslušníci velice mile překvapeni, do jakých činností se jejich blízcí v našem centru zapojili.

K dispozici je i poradna, kam můžete směřovat všechny své dotazy.

Sociální oblast

Díky rozličnosti poskytovaných služeb dokážeme najít pro Vaše blízké odpovídající podporu nebo péči. Naši klienti si mohou zvolit terénní pečovatelskou službu nebo ambulantní denní stacionář – služby napomáhající zachování domácího prostředí po co nejdelší možnou dobu. Dále Vám jsou k dispozici pobytové služby Domov pro osoby se zdravotním postižením a Domov se zvláštním režimem - dlouhodobé pobytové služby, ve kterých se snažíme přiblížit domácímu prostředí klientů, navozovat atmosféru klidu a pohody tak, aby stres vyvolaný ztrátou paměti a soběstačnosti byl co nejmenší.

Zvažujete pro své blízké služby spojené s ubytováním?

Všechna zařízení ALZHEIMERCENTRA

V domovech se zvláštním režimem poskytujeme pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu s Alzheimerovy choroby či jiného typu demence, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim při poskytování sociálních služeb je v těchto zařízeních přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

Alzheimercentrum Písek

V domově pro osoby se zdravotním postižením poskytujeme pobytovou službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Uvítáte pomoc v podobě ambulantní služby, kdy klienti dochází nebo jsou doprovázeni či dopravováni do vybraného zařízení sociálních služeb?

Stejně tak je možné našim klientům poskytnout terénní služby v jejich přirozeném sociálním prostředí?

Seniorcentrum České Budějovice

Pečovatelská služba je terénní služba, kterou poskytujeme osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Zdravotní oblast

Lékařské služby jsou pro každé centrum smluvně zajištěny napříč mnoha odbornostmi a pokrývají oblast všeobecného praktického lékařství, psychiatrie, gerontologie, nutričního lékařství, fyzioterapie. Máme propracovaný systém lékařských vizit, kdy využíváme kvalitní přístrojovou techniku a objektivní vyšetřovací metody ke zhodnocení aktuálního zdravotního a psychického stavu klienta.

Další specializované odbornosti, jako například chirurgie, interní lékařství, kardiologie, metabolické poradenství, péče o chronické rány, kožní, zubní, jsou námi zajišťovány a zprostředkovány vždy v rámci úzké regionální spolupráce.

* Aktuální nabídka zdravotní péče se může výjimečně lišit dle možností dané lokality.

Ošetřovatelská oblast

Ošetřovatelská péče je poskytována 24 hodin, 7 dní v týdnu týmem erudovaných zdravotnických pracovníků. Máme propracovaný systém ošetřovatelských vizit, v rámci kterých používáme moderní přístrojovou techniku a objektivní vyšetřovací metody ke zhodnocení aktuálního zdravotního a psychického stavu klienta.

Efektivita a kvalita péče je garantována používáním standardizovaných postupů, které vycházejí jak z legislativy, tak z nejnovějších medicínských poznatků a prokazatelných výzkumů. Díky tomu jsme schopni neprodleně reagovat na změny zdravotního stavu klientů a zajistit maximální kvalitu péče zohledňující aktuální potřeby klienta.