O nás

Tradiční hodnoty a moderní
terapeutické postupy,
to je Alzheimercentrum

VIDEOPREZENTACE

Vytváříme nový domov

Tradiční hodnoty a moderní terapeutické postupy – takové heslo nejlépe charakterizuje Alzheimercentrum.

Společnost byla založena v roce 1996 jako první specializované zařízení v České republice k poskytování kvalitní kvalifikované péče osobám s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí. V současné době poskytujeme odbornou péči ve 13 centrech napříč celou Českou republikou.

Od svého založení Alzheimercentrum klade zásadní důraz na kvalitu poskytované péče a individuální přístup. Považujeme za samozřejmost, že každý klient je osobnost a má jiné zvyky i zájmy. Samozřejmostí je tedy nastavení individuálního plánu péče, který plně zohledňuje jeho aktuální zdravotní stav i potřeby.

Řídíme se moderními terapeutickými postupy, vycházejícími z nejnovějších vědeckých poznatků, ale i zkušenostmi z více než 20leté praxe. Náš odborný personál v péči a přístupu ke klientům používá prvky bazální stimulace, validace a širokou škálu aktivizačních programů.

Naše práce byla v řadě center oceněna prestižním certifikátem kvality Vážka, udělovaném Českou alzheimerovskou společností. Jsme také členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky.

Řekli o nás blízcí našich klientů

"Přibližně tři roky je můj tchán, manželčin otec, pan VP, klientem
Alzheimercentra v Českých Budějovicích. Tchána často navštěvujeme,
jeho pobyt sledujeme. Naše hodnocení je veskrze kladné a pozitivní.
Toto zařízení považujeme za moderní, s velmi dobrou kvalitou služeb
jak zdravotních, tak sociálních. Naše rozhodnutí zvolit toto specializované
pracoviště považujeme za správné a šťastné. Děkujeme."

Lída a Karel Rejchlíkovi