Muzikoterapie

Muzikoterapie znamená nejen léčení hudbou, ale znamená též pomoc hudbou člověku se zdravotními problémy. Cílem je vyšší kvalita života prostřednictvím rehabilitace nebo léčby. U našich klientů je zaměřena nejen na prožitkovou relaxaci, ale i na aktivní účast na hudební tvorbě pomocí zpěvu i nástrojů.

Hudba jako taková ovlivňuje naši psychiku, což je známý fakt. Různé části těla rezonují s jinými zvuky a tóny. Pomocí těchto zvuků a tónů můžeme terapeuticky pracovat na uvolňování napětí v různých částech lidského těla, či naopak na jejich stimulaci. V této naší práci nejde o léčbu, ale spíše o psychohygienický proces, který využívá vlivu hudby na psychiku člověka. I klienti, kterým běžný projev může činit potíže, bývají do této aktivity znatelně zapojeni. Většina našich klientů při pasivním poslechu hudby pookřeje, zavzpomíná na „staré dobré časy“ a na svoje mládí.

Více se dozvíte na http://www.muzikohrani.cz/muzikoterapie/.