Bazální stimulace

Bazální stimulace je o tom, připomínat klientům život, který žili před nemocí, o lásce a blízkém vztahu, o příjemných okamžicích. Je to jakási spojnice mezi dřívějším a nynějším, respektive budoucím životem. Při uplatňování zásad bazální stimulace připomínáme klientům milé doteky, zvuky, vůně, události.

V zahraničí se jedná o koncept poměrně běžný a je součástí ošetřovatelské péče, u nás zatím tato metoda běžná není (předpokládá vyškolení personálu a určitou náročnost na čas) a my jsme hrdí na to, že ji našim klientům umíme nabídnout a personál přímé péče je v metodě Bazální stimulace vzděláván. Všechna naše zařízení pracují na základě tohoto konceptu, kterým výrazně zkvalitňujeme péči o klienta jeho maximální stimulací.
Bazální stimulace dosahuje výborných výsledků u klientů, kteří jsou v těžkém stádiu demence, nekomunikují a zdánlivě nereagují. U starých a dlouhodobě nemocných osob byl koncept bazální stimulace před mnoha lety zaveden poprvé v Alzheimercentru Prácheň, které je také akreditovaným pracovištěm v tomto oboru a bylo prvním zařízením v ČR, které stimulaci začalo využívat.
V naší péči uplatňujeme doteky, jako základní lidskou schopnost i potřebu. S klientem se snažíme pracovat na úrovni jeho vnímání, aby došlo k vzájemnému porozumění a důvěře. Aktivujeme tím jeho mozkovou činnost stimulací dlouhodobých paměťových drah a smyslových orgánů. Pomocí doteků provádíme u klienta zklidňující, nebo naopak povzbuzující stimulaci, pomocí které si klient uvědomuje sám sebe, svoje tělo.

Více informace najdete například na https://www.bazalni-stimulace.cz/o-bazalni-stimulaci/.