Tréninky paměti

Pro paměť je nejhorší nečinnost, nedostatek podnětů ke zpracování. Paměť, pokud není adekvátně stimulována, „zleniví“ a pak samozřejmě mnohem hůře funguje. Ostatně jako kterýkoli jiný orgán nebo sval v těle. Tréninky paměti jsou systematické a řízené procvičování paměti a dalších kognitivních funkcí za účelem dosažení lepších nebo udržení současných mentálních schopností.

Kognitivní funkce jsou všechny myšlenkové procesy, které umožňují rozpoznávat, pamatovat si, učit se a přizpůsobovat se v obecné rovině. Konkrétně jde o tyto psychické procesy: paměť, koncentrace, pozornost, řečové funkce, rychlost myšlení a porozumění informacím, schopnost řešit problémy, plánovat, organizovat, činit náhled a vyvozovat úsudek.

Trénování paměti je typem náročné duševní aktivity, jež je důležitá po celý život a i ve starším věku je tedy významnou složkou zdravého životního stylu. Trénování paměti je jedním ze způsobů udržování duševní svěžesti a samostatnosti během postupujícího věku. Představuje určitou kognitivní zátěž, která udržuje mozek činorodým, a zároveň se stává pilířem budování náhradních, alternativních strategií při řešení problémů čili aktivní kognitivní rezervy. Při aktivním přístupu jedince ke kognitivnímu cvičení lze předpokládat kompenzaci přirozeného úbytku duševní flexibility.

Více informace najdete například na https://www.nudz.cz/adcentrum/tp_uvod.html nebo http://www.kpss5.cz/page/43-trenink-pameti/.