Alzheimercentrum Dětská skupina Zajíček

Dětská skupina Zajíček

Dětská skupina Zajíček

Od září 2016 provozujeme v Českých Budějovicích již druhou Dětskou skupinu, tentokrát s názvem Zajíček. Tato školička je určena dětem, jejichž rodič je zaměstnancem poskytovatele sociálních služeb – společnosti AC Facility, s.r.o. nebo žijí v nedalekém okolí či sdílí myšlenku školičky v našem zařízení.

Základním účelem provozování školičky Zajíček je pravidelná péče o děti rodičů, kteří se tak mají možnost vrátit do pracovního prostředí s vědomím, že o jejich děti bude po tuto dobu profesionálně postaráno.

školička Zajíček je určena pro děti od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky (do 6 let věku) a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. 

PROVOZNÍ DOBA 

Dětská skupina dále jako „Zajíček“ je v provozu v pracovních dnech (Po až Pá) od 6:30 do 17:30 hod (včetně letních prázdnin).

Zajíček je otevřen pro příchod a odchod dětí od 6:30 do 8:00 hod, od 12:00 hod. 
do 12:45 hod., od 15:00 do 17:30 hod. Po individuální dohodě je možné i v jinou dobu.

DENNÍ PROGRAM

Denní režim je následující:

06.30 - 08.00  příchod dětí do Zajíčka, předávání dětí pečujícím osobám, volné hry dětí, individuální činnost

08.00 - 10.00 společné vítání se s dětmi, snídaně, osobní hygiena, ranní kruh – vítání se 
s dětmi, výchovná, pracovní činnost, pohybové a hudebně aktivizační činnosti

10.00 - 10.30  osobní hygiena, svačinka

10.30 - 11.30  činnosti dle Plánu výchovy a péče pro dané období, pobyt venku dle počasí

11.30 - 12.15  příprava na oběd, oběd, osobní hygiena

12.15 - 14.30  poslechová činnost, odpočinek dětí

14.30 - 15.00  osobní hygiena, svačina

15.00 - 17.30  odpolední zájmová činnost, volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, individuální činnost, odchod dětí domů

Výchovná činnost probíhá podle konceptu výchovy a péče Kulíšek a je přizpůsobována věku a skladbě aktuálně přítomných dětí. Při provozu Kulíška jsou respektována práva dítěte 
v souladu s Úmluvou o právech dítěte.

VOLNÁ HRA DĚTÍ

Děti mají možnost volné hry v časech dle denního programu.

ŘÍZENÉ ČINNOSTI

Řízené činnosti jsou upravené vzdělávacím programem a jsou zpracovány do jednotlivých bloků.

POHYBOVÉ AKTIVITY

Náplní pohybových aktivit jsou společná cvičení, zdravotní cviky, řízená TV činnost, hudebně-pohybové činnosti, pobyt na zahradě, vycházky do okolí, návštěva dětského hřiště.

ODPOČINEK

K odpočinku dětí je určena stabilní doba dle denního programu.

STRAVOVÁNÍ

Strava je zajišťována rodiči dětí. Děti mají k dispozici stoleček, prostírání, tácek a ubrousky. Děti se učí správně držet lžičku a používat příbor. Děti jedí samostatně, v případě potřeby je jim poskytována asistence s porcováním a prováděno dokrmování.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Přihláška do dětské skupiny Zajíček zde.

Plán výchovy a péče v dětské skupině Zajíček zde.

Pravidla - Provozní řád v dětské skupině Zajíček zde.


KONTAKTY

Dětská skupina školička Zajíček

Husova Třída 1651/125, 370 11 České Budějovice

Tel.: 773 377 050

E-mail: reditelka.cb@alzheimercentrum.cz


Provozovatel:

AC Facility, s.r.o. 

Na Michovkách I 707, 252 43 Průhonice

IČ 242 40 931

tel.: 773 377 050

e-mail: reditelka.cb@alzheimercentrum.cz


Zajíček je od září 2016 podporována prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost