Dětská skupina Brouček

Dětská skupina Brouček

Od srpna 2018 provozujeme Dětskou skupinu Brouček. Provozování Dětské skupiny Brouček probíhá v rámci zařízení Alzheimercentra Zlín z.ú.,ve Zlíně, na Růmech 1391.

Dětská skupina je určena dětem, jejichž rodič je zaměstnancem Alzheimercentra Zlín z.ú. nebo žije v nedalekém okolí či sdílí myšlenku dětské skupiny v našem zařízení.

Základním účelem provozování školičky Brouček je pravidelná péče o děti rodičů, kteří se tak mají možnost vrátit do pracovního prostředí s vědomím, že o jejich děti bude po tuto dobu profesionálně postaráno.

Dětská skupina Brouček je určena pro děti od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky (do 6 let věku) a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.

PROVOZNÍ DOBA

Dětská skupina Brouček je v provozu v pracovních dnech (Po až Pá) od 6:30 do 17:00 hod,(včetně letních prázdnin).

Otevřená pro příchod a odchod dětí je: od 6:30 do 8:00 hod, od 11:45 hod. do 12:15 hod., od 14:30 do 17:00 hod. Po individuální dohodě je možné i v jinou dobu.

DENNÍ PROGRAM

Denní režim je následující:

06.30 - 08.00 příchod dětí do DS Brouček, předávání dětí pečujícím osobám, volné hry dětí, individuální činnost.

08.00 - 10.00 společné vítání se s dětmi, svačina, osobní hygiena, ranní kruh – vítání se s dětmi, výchovná, pracovní činnost, pohybové a hudebně aktivizační činnosti;

10.00 - 11.00 činnosti dle Plánu výchovy a péče pro dané období, pobyt venku dle počasí;

11.00 - 11.45 příprava na oběd, oběd, osobní hygiena;

11.45 - 14.00 poslechová činnost, odpočinek dětí;

14.00 - 14.30 osobní hygiena, svačina;

14.30 - 17.00 odpolední zájmová činnost, volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, individuální činnost, pobyt venku dle počasí, odchod dětí domů.

Výchovná činnost probíhá podle konceptu výchovy a péče Brouček a je přizpůsobována věku a skladbě aktuálně přítomných dětí. Při provozu jsou respektována práva dítěte v souladu s Úmluvou o právech dítěte.

VOLNÁ HRA DĚTÍ

Děti mají možnost volné hry v časech dle denního programu.

ŘÍZENÉ ČINNOSTI

Řízené činnosti jsou upravené vzdělávacím programem a jsou zpracovány do jednotlivých bloků.

POHYBOVÉ AKTIVITY

Náplní pohybových aktivit jsou společná cvičení, zdravotní cviky, řízená TV činnost, hudebně-pohybové činnosti, pobyt na zahradě, vycházky do okolí, návštěva dětského hřiště.

ODPOČINEK

K odpočinku dětí je určena stabilní doba dle denního programu.

STRAVOVÁNÍ

Strava je zajišťována provozovatelem DS Brouček. Děti mají k dispozici stoleček, ochranu oděvu před znečištěním a ubrousek. Učí se správně držet lžičku a používat příbor. Děti jedí samostatně, v případě potřeby je jim poskytována asistence s porcováním a prováděno dokrmování.

Pravidla – provozní řád dětské skupiny Brouček

Pravidla stanovují podmínky provozu, přijímání dětí, ceny za poskytované služby, práva dětí a rodičů a povinnosti a práva poskytovatele služby.

Plán výchovy a péče

Cílem péče o děti v zařízení je komplexní rozvoj dítě a jeho bezproblémové začleňování do skupiny vrstevníků. Základními principem výchovy a péče je individuální a respektující přístup a úzká spolupráce s rodinou dítěte.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Přihláška do dětské skupiny Brouček zde

Plán výchovy a péče v dětské skupině Brouček zde

Pravidla - Provozní řád v dětské skupině Brouček zde

 

Kontakty

Dětská skupina Brouček
Růmy 1391, 760 01 Zlín
Tel.: +420 773 377 070
E-mail: reditel.zlin@alzheimercentrum.cz

Provozovatel:

Alzheimercentrum Zlín z.ú.
Sídlo: Zlosyň 160, 277 44
Provozovna: Růmy 1391, Zlín 760 01
IČ 03461891
tel.: +420 773 377 070 e-mail: reditel.zlin@alzheimercentrum.cz


Dětská skupina Brouček je od 1. června 2019 podporována prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.