Dětská skupina Kulíšek

Dětská skupina Kulíšek

Od 1.2. 2016 do 31.1.2018 jsme provozovali zařízení péče o dítě Kulíšek a to na základě živnostenského oprávnění. V současné době, tedy od 1.2.2018, provozujeme v Českých Budějovicích dětskou skupinu Kulíšek. Tato školička je určena dětem, jejichž rodič je zaměstnancem poskytovatele sociálních služeb – společnosti AC Facility, s.r.o. nebo dětem, jejichž rodič je zaměstnancem partnera projektu.

Základním účelem provozování školičky Kulíšek je pravidelná péče o děti rodičů, kteří se tak mají možnost vrátit do pracovního prostředí s vědomím, že o jejich děti bude po tuto dobu profesionálně postaráno.

školička Kulíšek je určena pro děti od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky (do 6 let věku) a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. 

PROVOZNÍ DOBA 

Dětská skupina Kulíšek dále jako „Kulíšek“ je v provozu v pracovních dnech (Po až Pá) od 6:30 do 17:30 hod (včetně letních prázdnin).

DENNÍ PROGRAM

Denní režim je následující:

06.30 - 08.00  příchod dětí do Kulíška, předávání dětí pečujícím osobám, volné hry dětí, individuální činnost;

08.00 - 10.00 společné vítání se s dětmi, snídaně, osobní hygiena, ranní kruh – vítání se 
s dětmi, výchovná, pracovní činnost, pohybové a hudebně aktivizační činnosti

10.00 - 10.30  osobní hygiena, svačinka

10.30 - 11.30  činnosti dle Plánu výchovy a péče pro dané období, pobyt venku dle počasí

11.30 - 12.15  příprava na oběd, oběd, osobní hygiena

12.15 - 14.30  poslechová činnost, odpočinek dětí

14.30 - 15.00  osobní hygiena, svačina

15.00 - 17.30  odpolední zájmová činnost, volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, individuální činnost, odchod dětí domů.

Výchovná činnost probíhá podle konceptu výchovy a péče Kulíšek a je přizpůsobována věku a skladbě aktuálně přítomných dětí. Při provozu Kulíška jsou respektována práva dítěte 
v souladu s Úmluvou o právech dítěte.

VOLNÁ HRA DĚTÍ

Děti mají možnost volné hry v časech dle denního programu.

ŘÍZENÉ ČINNOSTI

Řízené činnosti jsou upravené vzdělávacím programem a jsou zpracovány do jednotlivých bloků.

POHYBOVÉ AKTIVITY

Náplní pohybových aktivit jsou společná cvičení, zdravotní cviky, řízená TV činnost, hudebně-pohybové činnosti, pobyt na zahradě, vycházky do okolí, návštěva dětského hřiště.

ODPOČINEK

K odpočinku dětí je určena stabilní doba dle denního programu.

STRAVOVÁNÍ

Strava je zajišťována rodiči dětí. Děti mají k dispozici stoleček, prostírání, tácek a ubrousky. Děti se učí správně držet lžičku a používat příbor. Děti jedí samostatně, v případě potřeby je jim poskytována asistence s porcováním a prováděno dokrmování.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Přihláška do dětské skupiny Kulíšek zde.

Plán výchovy a péče v dětské skupině Kulíšek zde.

Vnitřní pravidla – Provozní řád v dětské skupině Kulíšek zde.

KONTAKTY

Dětská skupina Kulíšek

Husova Třída 1651/125, 370 11 České Budějovice

Tel.: 773 377 050

E-mail: reditelka.cb@alzheimercentrum.cz

Provozovatel:

AC Facility, s.r.o. 

Husova třída 1651/125b, 370 11 České Budějovice

IČ 242 40 931

tel.: 773 377 050

e-mail: reditelka.cb@alzheimercentrum.cz

 

Kulíšek je od 1. 2. 2016 podporována prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost