Koronavirus prevence

Preventivní opatření - koronavirus

22.04 2020 | Centrála

Preventivní opatření, epidemie koronavirem

Společnost Alzheimercentrum si je vědoma vývoje a vážnosti situace v souvislosti s epidemií novým koronavirem (nemoc COVID-19). Klienti našich zařízení jsou nejohroženější skupinou a všichni máme zájem je v maximální možné míře chránit.

Nastavená preventivní opatření reflektují nařízení a doporučení Vlády České republiky, Ministerstva zdravotnictví, Státního zdravotního ústavu, krajských hygienických stanic, krajských orgánů a Ministerstva práce a sociálních věcí.

Zákaz návštěv na všech zařízeních Alzheimercentrum platí již od 2. března 2020 (byl zaveden ještě před doporučením Bezpečnostní rady státu).

Společnost Alzheimercentrum se řídí Krizovým plánem ze dne 10.3. 2020, který byl vypracován v souladu s doporučeními Asociace poskytovatelů sociálních služeb, zveřejněných 5.3. 2020.

V našich centrech jsme vymezili pokoje pro izolaci klientů v případě potřeby zavedení bariérového systému péče. Denní aktivity klientů jsou realizovány i nadále, ovšem individuální formou, za dodržení všech hygienicko-epidemiologických opatření.

Pro všechna naše centra byl vypracován harmonogram plošné desinfekce moderní nano technologií zajišťující dlouhodobý účinek působení.

V souladu s nařízením vlády a ve spolupráci s jednotlivými kraji byli všichni naši zaměstnanci testování RAPID testy. Pro zvýšení bezpečnosti našich klientů jsme navázali spolupráci s akreditovanou laboratoří, čímž je zajištěna rychlejší dostupnost výsledků odebraných vzorků výtěrů z nosohltanu. Pravidla pro odběr i testování jsou specifikována v krizovém plánu společnosti.

Ve všech zařízeních Alzheimercentrum dodržujeme:

  • Zákaz návštěv rodinných příslušníků a zrušení všech veřejných akcí typu studentských stáží, školení, jarních slavností nebo návštěv externistů.
  • Zákaz odchodů klientů mimo zařízení s výjimkou nezbytných návštěv zdravotních zařízení v akutních případech
  • Zvýšený dohled nad klienty, pravidelné měření teploty a sledování celkového zdravotního stavu s důrazem na příznaky respiračního onemocnění, průjmovitých stavů, změny nálad apod.
  • Zvýšenou dezinfekci pokojů klientů i veškerých společných prostor
  • Pravidelnou edukaci personálu v dodržování bezpečnostních opatření, používání ochranných pomůcek, hygienických, dezinfekčních a bariérových opatření včetně monitoringu zdravotního stavu všech zaměstnanců
  • Minimalizaci kontaktu mezi personálem, kdy máme oddělené provozy, zavedli jsme režimová opatření při střídání směn a zrušili společné stravování
  • Minimalizaci kontaktu mezi klienty, kdy jsme zrušili společné aktivity a klientům se věnujeme individuálně na pokojích