Často kladené otázky

Jak dlouho potrvá zákaz návštěv?

Na tuto otázku není nikdo v současné době schopen odpovědět. Bude se vyvíjet podle epidemiologické situace v České republice a bude reflektovat nařízení a doporučení vlády, Ministerstva zdravotnictví, hygienických stanic atd.

Co v této situaci naši rodinní příslušníci nejvíce potřebují a jak se mají?

Mnozí vnímají nestandardní situaci a je na nás, abychom své starosti, nejistotu, obavy a prožívání něčeho neznámého nechali před dveřmi centra a snažili se být našim klientům oporou a jistotou. Jde o velmi křehké a lehce zranitelné osoby. Často žijí ve svém světě, trpí ztrátou krátkodobé paměti, mají narušenou orientaci, úsudek, schopnost rozhodování a vyhodnocení situace. Potřebují, abychom jim zejména v současnosti zajistili co možná nejvíce jistoty, lásky, trpělivosti, osobního kontaktu. Velmi důležitá je komunikace – správně zvolený tón hlasu, „úsměv v očích“, příjemné vystupování, pohoda. Potřebují mít jistotu dobrého domova, kterou se jim snažíme za všech okolností zajistit.

Mají naši rodinní příslušníci obavy z nákazy koronavirem?

Klienti ve střední a lehčí fázi demence vnímají především zákaz návštěv, který jsme museli vyhlásit. Vysvětlujeme jim, že cílem je chránit nás všechny. Ve všech centrech se náš personál maximálně snaží, aby klienti byli od nepříjemných informací ochráněni a měli možnost zažívat co možná nejpřirozenější dny.

Jakým způsobem uklidňujete naše rodinné příslušníky, na co nejlépe reagují?

Není potřeba se obávat, Vaši rodinní příslušníci nemají obavy ze současné situace. Pokud budou vnímat, že mají jistotu, že jsme zde pro ně, že je máme rádi, komunikujeme s nimi, odpovídáme jim na dotazy podle jejich schopnosti porozumět stávající situaci, není důvod je uklidňovat. Naopak je krásné pozorovat, jak se aktivně zapojují a pomáhají personálu při šití roušek. I to je znamení, že porozuměli stávající situaci a chtějí být prospěšní. Mají velkou radost z každého úspěchu. To nás všechny vzájemně posiluje a povzbuzuje.

Jak je zajištěna lékařská péče, co když se změní zdravotní stav našeho rodinného příslušníka?

Lékařská péče je i nadále zajištěna stejným způsobem. V případě, že dojde ke změně zdravotního stavu vyžadujícího hospitalizaci, vždy postupujeme v souladu se zákonem a zajistíme Vašemu blízkému vyšetření v nemocnici za pomoci rychlé záchranné služby. V každém případě bychom Vás o případné změně zdravotního stavu ihned kontaktovali.

 

Jak za současné situace probíhají terapie?

Vzhledem k současné nestandartní situaci, která je pro nás všechny nová, jsme museli změnit vlastní průběh každodenních činností. S klienty pracujeme individuálně a hlavním naším cílem je vytvořit i v těchto dnech, co nejpřirozenější prostředí, kde budou cítit jistotu a pocit bezpečí.

Můžeme poslat či předat balíček?

Bohužel posílání ani předávání jakýchkoliv balíčků, potravin či dalších věcí není v rámci nastavených preventivních opatření v současné době možné. Můžeme Vás však ubezpečit, že naši klienti nestrádají😊 Nabízíme jim pestrý jídelníček. Pokud by cokoli chybělo, např. v oblasti oblečení apod., zajistíme. Dárečky si uschovejte na dobu, až se budete moci se svými blízkými osobně potkat. Rádi Vám také pomůžeme zorganizovat narozeninovou oslavu, až to podmínky dovolí.

Můžeme vzít našeho rodinného příslušníka ven?

Bohužel to není možné. Ale neobávejte se, čerstvý vzduch a procházky našim klientům nechybí, pokud počasí dovoluje, chodíme na krátké procházky v rámci našich zahrad či átrií.

Jak je to s duchovní péči?

Duchovní péče byla pravidelnou součástí našeho programu. Nyní se snažíme řešit například propojením s naším duchovním formou skype. Nahrazujeme také povídáním na toto téma v menších komunitách či sledováním on-line bohoslužeb.

Jakým způsobem je možné získat informace o dění v centrech?

Průběžné informace o životě a aktivitách, které probíhají v jednotlivých centrech naleznete na Facebooku, který má každé naše zařízení. Vkládáme fotografie a krátké texty. Přesvědčte se, že se život v našich centrech nezastavil ani omylem😊.

Jak můžeme s naším rodinným příslušníkem komunikovat?

Nabízíme dvě varianty. Buď může rodina s blízkým komunikovat přes jeho vlastní mobilní telefon, kdy mu personál pomáhá zprostředkovat volání (asistence při volání, pomoc s nastavením, nabíjením telefonu), nebo přes služební telefon, kdy si s rodinou domlouváme určitý čas vhodný pro volání a opět vše potřebné zajistíme. Nově nabízíme na některých centrech možnost komunikace prostřednictvím aplikace Skype. Audiovizuální kontakt můžete navázat prostřednictvím svého mobilního telefonu, tabletu nebo počítače. Stačí si stáhnout zmíněnou aplikaci. V našich centrech pak máme k dispozici notebooky či tablety, které slouží právě pro tuto možnost komunikace, a aktivizační pracovníci či pracovníci přímé péče pomáhají klientům v navázání spojení.

Můžete mi zaslat fotografii našeho rodinného příslušníka?

Rádi Vám mailem zašleme fotografii Vašeho rodinného příslušníka. Sledujte také náš facebook, pravidelně vkládáme fotografie z denního života.

Proč jste vybrali ke komunikaci aplikaci Skype, když existuje celá jiná škála jednodušších možností?

Aplikace Skype byla vybrána z důvodu jednoduchosti a kompatibility s firemními IT standardy. Je dostupná z domácích počítačů i mobilních telefonů

Je možné poslední rozloučení s umírajícím?

V případě terminálního stavu je samozřejmě po dohodě s ředitelem zařízení možná návštěva blízkých u klienta, a to za dodržení všech hygienicko-epidemiologických opatření. 

Jak zvládají současnou situaci vaši zaměstnanci?

Říká se, že právě v krizových situacích se ukáže síla týmu. To je něco, co vnímáme velmi pozitivně a co nám dává energii dělat naši práci. V těchto dnech se ukazuje, jak skvělé týmy v našich centrech máme, jak je pro ně práce, kterou dělají, posláním, a nejen běžnou rutinou. Jsou ochotni být k dispozici, kdykoli je potřeba, dát ze sebe něco navíc, a to přesto, že většinou mají doma rodiny a blízké. Mnozí mají připraveny tašky a v případě, že by nastala nepříznivá situace, jsou ochotni zůstat v centru po dobu nezbytně nutnou a pečovat o Vaše rodinné příslušníky.

Máte dostatek personálu?

V tuto chvíli je situace stabilizovaná. Aktuální poptávka pozic je zveřejňována na webových stránkách.

Máte dostatek ochranných pomůcek? Můžeme Vám pomoci? Rádi bychom darovali roušky, látky či jiný materiál…

V současné době máme dostatek šitých roušek, také hlavně díky mnohým dobrovolníkům, Vám všem a Vaší pomoci – jak při šití roušek, tak zásobování látkami. Ostatní ochranné pomůcky průběžně řešíme s našimi dodavateli a partnery, v rámci centrálních dodávek do České republiky, s krajskými zastoupeními. Určitě se ale nebráníme a s vděčností přijmeme jakékoliv dary – jednorázové roušky, respirátory, látky či jiné materiály na jarní tvoření a výrobu, vitamíny, ovoce….